การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายตำแหน่ง รายได้ดีมีสวัสดิการ

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอสำหรับ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดงานทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยจ้า

รายละเอียดตำแหน่ง

ช่าง ระดับ ๓ แผนกสำรวจและรังวัด
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสำรวจ
การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่ 21 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

ช่าง ระดับ ๓ แผนกควบคุมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่ 21 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ระดับ ๑๑
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือ นิติศาสตร์
การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่ 14 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

รองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ระดับ ๑๑
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง เศรษฐศาสตร์ การคลัง หรือ นิติศาสตร์
การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่ 14 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563

 

error: Alert: Content is protected !!