มกราคม 22, 2021

กรมการปกครอง เปิดรับสมัคร วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา (รายละเอียด)

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครองประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตำแหน่งที่จะจ้างและค่าจ้างที่ได้รับ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 15000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาการจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาจากสถาบัน การศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
จำนวนอัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 7 อัตรา


สถานที่ ปฏิบัติงาน กองวิชาการและแผนงาน ชั้น 4 อาคารกรมการปกครอง ถนน อัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2563
ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ชั้น 5 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 

You may have missed

error: Content is protected !!