มกราคม 19, 2021

กรมการจัดหางานรับสมัคร พนักงานทำงานที่เกาหลี หลายตำแหน่งไม่จำกัดวุฒิ 5,000 อัตรา

กรมการจัดหางานรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
เพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ในประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2563
โดยในรอบนี้ได้รับโควตาผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 2,691 คน เป็นประเภทงาน เกษตร/ ปศุสัตว์ จำนวน 710 คน และงานก่อสร้าง จำนวน 1,981 คน

รับสมัครประเภทงาน เกษตร/ ปศุสัตว์ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง
งานก่อสร้าง รับสมัครเฉพาะเพศชาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
อายุระหว่าง 18 – 39 ปีบริบูรณ์
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สายตาไม่บอดสี
ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วนจำนวน 2 ฉบับ
รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ณ ศูนย์การรับสมัคร ซึ่งมีทั้งหมด 5 แห่ง
1.ศูนย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาคารเดอะฮับ รังสิต ชั้น 3 บริเวณศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
2.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
3.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี
4.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

5.ศูนย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.

ผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัคร เพื่อเลือกวันที่ที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www.
หรือคลิกที่ >>> https://toea.doe.go.th/LBANK-WEB/main.php ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงวันปิดรับสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9429 0-2245-6716

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

You may have missed

error: Content is protected !!