มกราคม 22, 2021

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา ตั้งแต่ วันที่ 4 – 13 พฤจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง
-นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จำนวน 3 อัตรา
เดือนละ 15000 บาท

-นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 3 อัตรา
เดือนละ 15000 บาท

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทางบัญชี
พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า
เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น

 

You may have missed

error: Content is protected !!