มกราคม 22, 2021

เทศบาลเมืองนราธิวาส เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา รายได้ดีมีสวัสดิการ

ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอเพราะว่าทางด้านของ เทศบาลเมืองนราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้าง 45 อัตรา เราลองไปชมพร้อมกันเลยจ้า

พนักงานจ้างทั่วไป
1) คนสวน จำนวน 3 อัตรา
2) คนงาน จำนวน 10 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ในงานด้านเอกสาร)
3) พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

 

 

4) พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา (รถตู้ และรถกระบะ) ใบขับขี่รถยนต์ประเภทส่วนบุคคล
5) พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักการช่าง จำนวน 5 อัตรา (รถบรรทุกน้ำ, รถบรรทุก 6 ล้อ, รถแทรกเตอร์) ใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2

6) พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 2อัตรา (รถตู้และรถบัส) ใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2
7) พนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานสังกัดกองสาธารณสุขฯ จำนวน 14 อัตรา (รถบรรทุกขยะ, รถบรรทุกน้ำ, รถดูดสิ่งโสโครก, รถสุขาเคลื่อนที่, รถกวาด/รถดูดฝุ่น) ใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทการใช้คุณวุฒิ
8) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
9) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา

10) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
11) ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
12) ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทการใช้ทักษะ
13) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา (รถเทรลเลอร์) ใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดูเอกสารฉบับเต็มเพิ่มเติม>>>

You may have missed

error: Content is protected !!