มิถุนายน 15, 2021

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 45 อัตรา 17 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,590-15,960 บาท

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 45 อัตรา 17 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,590-15,960 บาท
ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จํานวน ๑๗ ตําแหน่ง

 

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร มีรายละเอียด ดังนี้

1) นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท
2) นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท
3) นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท

4) นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท
5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท
6) นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา ค่าตอบแทน 13,300 บาท

7) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,300 บาท
8) เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท
9) เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท

10) นายช่างเทคนิค 4 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท
11) พนักงานบริการ (บริการ ด่านหน้า) 6 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท
12) ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 8,300 บาท

13) พนักงานบัตรรายงานโรค 4 อัตรา ค่าตอบแทน 8,300 บาท
14) พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท
15) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท

16) พนักงานบริการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท
17) พนักงานเปล 2 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท

 

 

สิทธิประโยชน์ : ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
ระยะเวลาการจ้าง : นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง – วันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล ตึกสิรินธร ชั้น 2 โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ ๒ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 8.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

 

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

แผนที่ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

ขอขอบคุณ โรงพยาบาลราชวิถี เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!