Site icon 2benews.com

โครงการบริจาคอะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ปี 2562

โครงการดีๆ ซึ่งไปรษณีย์ไทย ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียม เช่น ห่วงจากฝาหรือกระป๋องเครื่องดื่ม ฝาเครื่องดื่มแบบฝาเกลียว กระป๋องน้ำอัดลม เศษอะลูมิเนียมจากข้อต่อบานพับ รั้ว ชิ้นส่วน จากเครื่องจักร อะไหล่รถยนต์ เพื่อนำไปใช้จัดทำอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียมและไม้เท้า สำหรับผู้พิการที่ขาดแคลน

อลูมิเนียม ห่วงจากฝา

ประชาชนที่สนใจสามารถนำวัสดุอะลูมิเนียมเหลือใช้ที่ทำความสะอาดแล้ว บรรจุกล่องหรือซองน้ำหนัก ไม่เกินกล่องละ 5 กิโลกรัม
จ่าหน้าถึง กรมควบคุมมลพิษ ที่อยู่ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และบริเวณกึ่งกลางหรือเหนือจ่าหน้า ให้เขียนคำว่า “วัสดุอะลูมิเนียมใช้แล้ว” ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ไปรษณีย์ไทยจัดส่งฟรี

“สำหรับผู้ที่สนใจสามารถฝากส่งสิ่งของได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝากส่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความรักความห่วงใยถึงกัน

รู้จักอลูมิเนียม กันสักนิด

Cr ไปรษณีย์ไทย เรียบเรียง 2BENEWS

Exit mobile version