Site icon 2benews.com

อยู่ออฟฟิต ก็ออกกำลังกายได้ ไม่ต้องเคลื่อนที่

การออกแรงและการออกกำลังกาย จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเฉพาะคนที่เคลื่อนไหวเท่านั้น หากไม่เคลื่อนไหว ขยับร่างกาย จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี ถ้าอยากมีสุขภาพดีต้องออกกำลังกาย ทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรง ระบบไหลเวียนของร่างกาย ของเรา มีท่อ ต่างๆมากมาย รวมทั้งต่อมไร้ท่อ ที่นำน้ำออกซิเจนและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และนำของเสียกลับออกจากเนื้อเยื่อกาย คนที่ทำงานออฟฟิต นั้งหน้าจอนานๆ จึงมีการเคลื่อนไหวน้อย เกิดอาการ ปวดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ คอ น่า ไหร่ เป็นประจำ

ทุกๆชั่วโมง พักสายตา และเหยียดยืดกล้ามเนื้อด้วยวิธีนี้เป็นระยะๆ
การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่ เป็นการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวโดยที่ร่างกายอยู่กับที่ เช่น การอ้าปาก หุบปาก การยกไหล่ขึ้นลง การกระพริบตา เป็นต้น ส่วนท่าทางในการปฏิบัติภารกิจประจำวันและท่าทางที่ใช้ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาโดยทั่วไปดังนี้ หลีกเลี่ยงจากอาการ “ออฟฟิศซินโดรม”

การก้ม คือการงอพับตัวให้ร่างกายส่วนบนลงมาใกล้กับส่วนล่าง
การยืดเหยียด คือ การเคลื่อนไหวในทางตรงข้ามกับการก้ม โดยพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
การบิด คือ การทำส่วนต่าง ๆ ของร่างกายบิดไปจากแกนตั้ง เช่น การบิดลำตัว
การดึง คือ การพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาหาร่างกายหรือทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

การดัน คือ การพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ห่างออกจากร่างกาย เช่น การดันโต๊ะ
การเหวี่ยง คือ การเคลื่อนไหวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยหมุนรอบจุดให้เป็นเส้นโค้งหรือรูปวงกลม เช่น การเหวี่ยงแขน
การหมุน คือ การกระทำที่มากกว่าการบิด โดยกระทำรอบ ๆ แกน เช่น การหมุนตัว หมุนหัวไหร่ หมุนข้อมือ
การโยก คือ การถ่ายน้ำหนักตัวจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนหนึ่ง โดยเท้าทั้งสองแตะพื้นสลับกัน

การเอียง คือ การทิ้งน้ำหนักไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ถ่ายน้ำหนัก เช่น ยืนเอียงคอ
การสั่นหรือเขย่า คือ การเคลื่อนไหวสั่นสะเทือนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซ้ำ ๆ ต่อเนื่องกัน เช่น การสั่นหน้า เขย่ามือ สั่นแขนขา
การส่าย คือ การบิดไปกลับติดต่อกันหลาย ๆ ครั้ง เช่น การส่ายสะโพก ส่ายศีรษะ

stretching for office worker

Cr : smethailandclub,pinterest เรียบเรียบ 2BENEWS

Exit mobile version