สิงหาคม 8, 2022

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ วุฒิม.6 / ปวช. / ป.ตรี เงินเดือน 10,430-19,500 บาท/เดือน ตังแต่วันที่ 19 – 25 กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ วุฒิม.6 / ปวช. / ป.ตรี เงินเดือน 10,430-19,500 บาท/เดือน ตังแต่วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ วุฒิม.6 / ปวช. / ป.ตรี เงินเดือน 10,430-19,500 บาท/เดือน ตังแต่วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลตำรวจ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป

 

คลิกสนับสนุน>>>

 

ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง รายละเอียดการจ้าง

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

1 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิป.ตรี

2 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิป.ตรี

กลุ่มงานเทคนิค

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิปวช.

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท วุฒิปวช.

 

 

กลุ่มงานบริการ

5. ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิปวช.

6 ตำแหน่ง พนักงานหอผู้ป่วย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิปวช.

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิปวช.

8. ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิปวช.

9 ตำแหน่ง พนักงานรักษาศบ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิปวช.

 

 

การรับสมัคร วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

-ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครใน www.policehospital.org พร้อมกรอก ข้อมูลลงในใบสมัครและ

-นำมายื่นด้วยตนเอง ณ ชั้น ๑ อาคารสรียานนท์ โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ในวันและเวลาราชการ (๑๘.๓o น. – ๑๖.๓๐ น)

 

ดูรายการเอกสารการสมัคร>>>https://job.ocsc.go.th/images/Job/637937569026696434.pdf

ขอขอบคุณ รพ.ตำรวจ เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!