กฏใหม่ เพิ่มโอกาสให้ชายไทย มีรอยสักก็เป็นทหารได้

ล่าสุดทางเพจ Wassana Nanuam เพจสำนักข่าวสายท
หารได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจระบุว่า ‘มีรอยสัก มีTattoo
ก็เป็น ท หาร ได้ หวังเพิ่มโอกาสคนมีรอยสัก สมัครใจ เป็นท หารเกณฑ์ และพลทหาร
มีรอยสัก ก็สมัครเป็นทหาร ได้

หลังจากสมัยก่อน การคัดเลือกทหาร คนมีรอย สัก ก็จะเก็บไว้ท้ายๆ ถ้า ยอด
ไม่พอถึงจะ เลือกเป็นทหาร แต่มาระยะหลังๆ คนมีรอยสัก ก็ ยัง ดี1 ประเภท1 มาตอนนี้ ทบ.ไฟเขียว
พลท หาร มีรอ ยสัก ก็เจ้ารับราชการทหารได้ เพิ้อเพิ่มแรงจูงใจ “บิ๊กแดง”สั่งแก้กฏ ทบ. เรื่อง รอย
สักพลทหาร ที้มีTattoo เป็น ข้าราชการทหารได้

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนช์ กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ พลเอกอภิรัชต์ กล่าวว่า
ทหารกองประจำการที่ไม่ติดภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยทหารจะเริ่มให้มีการอนุญาตลาพักตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ให้หน่วยทหารเร่งพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของทหารกองประจำการ โดยเฉพาะผู้ที่สมัครใจอยู่รับราชการต่อ
ให้มีคุณสมบัติทั้งด้านการศึกษาและร่างกายเพื่อพร้อมเข้าสู่การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการทหารรวมทั้งการส่งเสริมทหารกองประจำการที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านกีฬา ดนตรี เทคโนโลยี
ให้มีการพัฒนาขึ้นสู่สายอาชีพตามนโยบายที่กองทัพบกได้เคยกำหนดไว้

นอกจากนี้ กรมกำลังพลทหารบก กำลังพิจารณาปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับรอย
สักเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับทหารกองประจำการในการเป็นข้าราชการทหารด้วย’
โดยกฏระเบียบใหม่นี้ก็นับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับชายไทย ที่มีรอย สัก เพียงแค่เข้ารับการตรวจเ ลื อ ด
ก็สามารถมาสมัครเป็นทหารได้ และยังเพิ่มโอกาสให้กับทหารกองประจำการในการเป็นข้าราชการทหารด้วย

ข้อมูลจาก : Wassana Nanuam

error: Content is protected !!