กันยายน 16, 2021

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร 93 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร 93 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร 93 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัคร 93 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
กฟผ. เตรียมเปิดรับสมัครงาน พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 93 อัตรา
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 2-16 ส.ค. 2564

ตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานขับเครื่องจักรกล
-พนักงานขับรถ
-พนักงานรักษาความปลอดภัย
-พนักงานขับเรือ
-คนชำนาญงาน

 

 

* สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามความจำเป็นของงาน

คุณสมบัติเบื้องต้น
-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร
-ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
-อายุและภูมิลำเนาตามเกณฑ์ ที่ กฟผ. กำหนด

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม
ได้ที่ www.egat.co.th/recruit หรือสแกน QR code

 

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
แผนกสรรหาบุกลากร โทร. 0 2436 5341 , 0 2436 5348

ขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!