สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการตำรวจ วุฒิม.6/ปวช.-ป.ตรี ชาย/หญิง จำนวน 1,265 อัตรา รับสมัคร วันที่ 12-30 ก.ย. 65

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการตำรวจ วุฒิม.6/ปวช.-ป.ตรี ชาย/หญิง จำนวน 1,265 อัตรา รับสมัคร วันที่ 12-30 ก.ย. 65

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครเข้ารับราชการตำรวจ วุฒิม.6/ปวช.-ป.ตรี ชาย/หญิง จำนวน 1,265 อัตรา รับสมัคร วันที่ 12-30 ก.ย. 65

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ จำนวน 1,265 อัตรา ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565

ตำแหน่งที่เปิดรับมีรายละเอียดดังนี้

1.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 จำนวน 725 อัตรา

-รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

2.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 จำนวน 240 อัตรา

-รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2565

3.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 จำนวน 100 อัตรา บช.น.
-รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิงผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ. 2565

4.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 จำนวน 100 อัตรา สพฐ.ตร.
-รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2565 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

5.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2565 จำนวน 100 อัตรา สพฐ.ตร.
-รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 12-30 กันยายน 2565
ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

แนวข้อสอบ>>> https://shope.ee/6ziWATzrlZ
แนวข้อสอบ ตำรวจ อำนวยการ >>>https://s.lazada.co.th/l.0CwL

 

ขอขอบคุณ กองการสอบ เรียบเรียง 2benews

error: Alert: Content is protected !!