กันยายน 16, 2021

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างรายวันกว่า 400 อัตรา

อ

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างรายวันกว่า 400 อัตรา

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครลูกจ้างรายวันกว่า 400 อัตรา

เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ / บริการดิจิทัล ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติ :
– ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี
– ระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา)
– ระยะเวลาปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Microsoft Office)

 

 

– มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
– มีทักษะในการสื่อสารและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– มีทัศนคติดี และมีใจรักการบริการ (Service Mind) และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีความสามารถในการใช้มือถือระบบ Android และ iOS

 

 

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม คลิก: https://krungthai.com/th/krungthai-update/news-detail/714

ขอขอบคุณ Krungthai Care ประเทศไทย เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!