กรกฎาคม 31, 2021

bangchakbiofuel เปิดรับสมัครงาน หลายอัตรา ตำแหน่งปฏิบัติการฝ่ายผลิต (Operator) วุฒปวส.

บางจากไบโอฟูเอล เปิดรับ วุฒิปวส. หลายอัตรา รายได้ดี

บางจากไบโอฟูเอล เปิดรับ วุฒิปวส. หลายอัตรา รายได้ดี

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด เป็น บริษัทในเครือของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจ ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต

คุณสมบัติ

– อายุ 23 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ผ่านการเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตร)

-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา: ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า /ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

– สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและปฏิบัติงานในที่สูงได้

– สามารถมาปฏิบัติงานประจำที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาได้

– มีความรับผิดชอบต่องานสูงและมีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย

– มีประสบการณ์ใน Operation Field จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

คุณสมบัติ

-ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ผ่านการเข้ารับการฝึกวิชา ทหารตามหลักสูตร)

-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา: ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า /ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะและปฏิบัติงานในที่สูงได้

-สามารถมาปฏิบัติงานประจำที่ .บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาได้

-มีความรับผิดชอบต่องานสูงและมีความทุ่มนในงานที่ได้รับมอบหมาย

-มีประสบการณ์ใน Operation Field จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาวุฒิการศึกษา

2.สำเนาปัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

5.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

 

 

ผู้ที่สนใจสมัครงานกับทาง บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด สามารถกรอกใบสมัครที่บริษัท ซึ่งอยู่ที่ 28 หมู่ 9 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
หรือ ส่งหลักฐานการสมัครมาทางอีเมล์ E-mail: bbf-nis@bangchakbiofuel.co.th
หรือโทรสอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่ คุณนิศารัตน์ โทร 035-276-500 เบอร์ต่อ 3812

ขอขอบคุณ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!