กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปทำงานซาอุฯ ตำแหน่งช่างและพยาบาล รวม 309 อัตรา รายได้ 16,404- 29,163 บาท/เดือน

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปทำงานซาอุฯ ตำแหน่งช่างและพยาบาล รวม 309 อัตรา รายได้ 16,404- 29,163 บาท/เดือน

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปทำงานซาอุฯ ตำแหน่งช่างและพยาบาล รวม 309 อัตรา รายได้ 16,404- 29,163 บาท/เดือน

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปทำงาน ประเทศซาอุดิอารเบีย ภาคการบริการสุขภาพ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยว 6 ตำแหน่ง จำนวน 309 อัตรา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่ วันที่ 15-23 มิถุนายน 2565

 

ตำแหน่งงาน

-ช่างเชื่อม

-ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

-ผู้ควบคุมเครื่องกลึง

-พยาบาลวิชาชีพ

-พยาบาลผู้ดูแล

-ผู้ช่วยพยาบาล

 

 

รายได้เฉลี่ย

1. ช่างเชื่อม (Welder) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,800 -2,000 ริยาล หรือประมาณ 16,404 – 18,227 บาท (ต้องจบการศึกษาสาขาช่างเชื่อม)

2. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technicians) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 – 3,000 ริยาล หรือประมาณ 22,783 – 27,340 บาท (ต้องจบการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

3. ผู้ควบคุมเครื่องกลึง (CNC operator) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 – 3,000 ริยาล หรือประมาณ22,783 – 27,340 บาท (ต้องจบการศึกษาสาขาช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

4. พยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,200 ริยาล หรือประมาณ 29,163 บาท ต้องจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

5. พยาบาลผู้ดูแล (Staff Nurse) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริยาล หรือประมาณ 27,340 บาท ต้องจบวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาพยาบาลศาสตร์

6. ผู้ช่วยพยาบาล (Assistant Nurse) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,900 ริยาล หรือประมาณ 26,429 บาท ต้องจบวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาพยาบาลศาสตร์

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

-ช่าง (จำนวน 9 อัตรา)

  • ชาย อายุ 20 – 45 ปี
  • จบวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป
  • และมีประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

-พยาบาล (จำนวน 300 อัตรา)

  • หญิง อายุ 20 – 40 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

สวัสดิการพนักงาน

-ช่าง

  • ไปทำงานกับนายจ้างบริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPANY LTD. ประกอบกิจการฉนวนกันความร้อนและวัสดุห่อหุ้ม จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และผู้ควบคุมเครื่องกลึง ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี สามารถต่ออายุได้ นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรี บริการรถรับส่งระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันสุขภาพ (ตามนโยบายของแต่ละบริษัท) โดยนายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก

-พยาบาล

  • ไปทำงานกับนายจ้างบริษัท DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO. ประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ จำนวน 300 อัตรา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลผู้ดูแล และผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี สามารถต่ออายุได้ นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรี บริการรถรับส่งระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันสุขภาพ (ตามนโยบายของแต่ละบริษัท) โดยนายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก

 

วิธีการสมัครงาน

-สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน 2565  ที่  โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ :  www.doe.go.th/overseas หรือ  www.lib.doe.go.th 

– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 23 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ

-โดยนายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง ผ่านการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ระบบ LINE Group Video Call

-ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas

 

เอกสารประกอบการสมัคร

-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาวุฒิการศึกษา

-สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย)

-สำเนาใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ตามตำแหน่งที่สมัคร (ฉบับภาษาอังกฤษ : ตำแหน่งช่าง)

-สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ตำแหน่งพยาบาล)

 

ผู้ที่กำลังหางาน สนใจสมัครงาน สอบถามได้ที่

– โทร.0-3642-2906 ต่อ 11-12 หรือ 08-6322-8114

 

ขอขอบคุณ กรมการจัดหางาน เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!