วิงค์สแปน  WingSpanTG เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิป.ตรี (ทุกสาขา) รายได้ 22,000 บาท/เดือน

วิงค์สแปน  WingSpanTG เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิป.ตรี (ทุกสาขา) รายได้ 22,000 บาท/เดือน

วิงค์สแปน  WingSpanTG เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิป.ตรี (ทุกสาขา) รายได้ 22,000 บาท/เดือน

วิงค์สแปน  WingSpanTG เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิป.ตรี (ทุกสาขา) รายได้ 22,000 บาท/เดือน ต้องมีประสบการณ์งานตั๋วเท่านั้น

 

ผ้าขนหนู

 

ตำแหน่งงาน

TICKETING and RESERVATION จำนวน หลายอัตรา

  • Supervisor เงินเดือน 22,000 บาท/เดือน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา

2. อายุไม่เกิน 45 ปี

3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ MS office

4. มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน เขียนได้ดีมากโดยมีผลสอบคะแนน TOEIC

  • ตำแหน่ง Supervisor ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
  • (หากผลสอบคะแนน TOEIC ต่ำกว่าที่กำหนด เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง)

5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ

6. มีความอดทน ความซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

 

 

เข้าทำงานที่

-สำนักงานบัตรโดยสาร สำนักงานใหญ่ บริษัก การบินไทยฯ

-จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 17.00 น.

 

วิธีการสมัครงาน

สมัครออน์ไลน์ได้ที่ ==>https://forms.gle/7Z9aDczn8HLiiYji8

 

ผู้ที่กำลังหางาน สนใจสมัครงาน สอบถามได้ที่

-สำนักงานใหญ่บวิงสแปนฯ อาคาร 6 ชั้น 2 บ.การบินไทยย ถนนวิภาวดีรังสิต

-โทร 02-545-1267

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ออกบัตรโดยสารให้กับผู้โดยสาร หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ได้ทุกช่องทางการจำหน่าย

2. ศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องราคาขายและเงื่อนไขของราคาต่างๆ ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย ในเส้นทางในประเทศและระหว่างประเทศ

3. ศึกษาและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสาร เช่น Royal Orchid Plus, Preferred seat, Baggage allowance, EMD

4. ให้คำแนะนำ/ข้อมูลบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสาร องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในทุกช่องทาง

5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาบัตรโดยสารให้กับผู้โดยสาร

6. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่งตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ขอขอบคุณ WingSpanTG เรียบเรียง 2benews.com

error: Alert: Content is protected !!