กรมการจัดหางาน รับสมัครคนงาน ทำงานที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เงินเดือน 18,639-29,430 บาท

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนงาน ทำงานที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เงินเดือน 18,639-29,430 บาท

กรมการจัดหางาน รับสมัครคนงาน ทำงานที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เงินเดือน 18,639-29,430 บาท

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย นายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd.

ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

 

 

คุณสมบัติ

-เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี ( เกิดระเว่าง 15 ก.ย. 2530 – 15 ก.ย. 2545 )

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร : *หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

1. ช่างไพผ้า 4 อัตรา ด่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรห่ม หรือประมาณ 29,430 บาท จบวุฒิ ปวช. / ปวส. สาขาช่างไพผ้ากำลัง , สาซาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาช่างเมดดาทรอนิกส่

2. ช่างกล 6 อัตรา ค่าจ้างเดือนล: 2,500 ดีแรห์ม หรือประมาณ 24,525 บาท จบวุฒิ ปวช. / ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน

3. ผนักงานดวบคุมเครื่องจักร /ช่างเครื่อง 2 อัตรา ด่าง้างเดือนล: 2,500 ดีแรห์ม หรือประมาณ 24,525 บาท จบวุฒิ ปวช. / ปวส. สาขาชางยนต์ . สาขาช่างกลโรงงาน , สาขาช่างซ่อมบำรุง

4. พนักงานฝ่ายผลิต 3 อัตรา ด่าจ้างเดือนล: 1,900 ดีแรห์ม หรือประมาณ 18,639 บาท จบวุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

 

ส่งใบสมัดรทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนที่ให้บริการรับส่งพัสดุด่วน

โทร 02-245-1034

 

ขอขอบคุณกรมการจัดหางาน เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed