สพม.เขต 20 จ.อุดรธานี เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ “ครูอัตราจ้าง” 18,000 บาทต่อเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ 20 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารทั่วไปในตำแหน่ง ครูผู้สอน และครูอัตราจ้าง จำนวน 6 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 21 ธันวาคม 2561 สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.sesa20.go.th

คุณสมบัติและรายละเอียดในการสมัคร

-เป็นคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป

-เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราที่ 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา หรืออื่นๆที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

-เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครู

ประจำโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย  โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา สาขาเอกพลศึกษา 1 อัตรา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

โรงเรียนหนองหานวิทยา 1 อัตรา สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1 อัตรา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1 อัตรา สาขาวิชาเอกวิทญาศาสตร์ทั่วไป อัตราค่าคอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และทางเว็บไซต์ http://www. sesa20.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 – 21 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ที่มีรายชื่อสอบวันที่ 27 ธันวาคม 2561

ขอบคุณข้อมูล JOBTHAIDD เรียบเรียง 2benews

You may have missed