กองทัพบกเปิดรับสมัครงาน ผู้เชี่ยวชาญ ค่าตอบแทน 68,350 บาท/เดือน

ปัจจุบัน โลกไซเบอร์ ได้มีการพัฒนา และมี แพลตฟอร์มต่างๆ เกิดใหม่ เป็นจำนวนมาก ที่เข้ามา ในประเทศไทย มีผู้ใช้ เป็นจำนวนมาก ซึ่งการติดตามตรวจสอบข้อมูลและการป้องกันการเข้ารหัส และ ป้องกันทางไซเบอร์ จำเป็น ต้องพึ่ง ผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์ที่มีศักยภาพสูง ตอนนี้ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกได้มีการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง ตำแหน่งที่เปิดรับ มี 3 อัตรา

  1. ตำแหน่งนักตรวจสอบความมั่นคงไซเบอร์ชั้นสูง จำนวน 1 อัตรา อัตราตอบแทน 68,350 บาท/เดือน
  2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัลเชิงลึก จำนวน 1 อัตรา อัตราตอบแทน 68,350 บาท/เดือน
  3. ตำแหน่งนักสร้างรหัสคอมพิวเตอร์ชั้นสูงจำนวน 1 อัตรา อัตราตอบแทน 68,350 บาท/เดือน

คุณ สมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1 มีสัญชาติไทย 2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 3 เป็นผู้มีกายสมบูรณ์แข็งแรง ๔ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งราชการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 5 ไม่เป็นผู้เคย ต้องโทษ  6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่

วันที่รับสมัคร

  1. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับ ใบสมัครด้วยตัวเอง ณ. กองธุรการ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกอาคาร 2 ชั้น 1 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนครกรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ 02 297 7018 ในวันและเวลาราชการ
  2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคมถึง 3 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการณกองธุรการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกอาคาร 2 ชั้น 1 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนครกรุงเทพมหานคร ภาคเช้าเวลา 8:30 นถึง 12:00 น ภาคบ่ายเวลา 13:00 นถึง 16:00 น

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร


เรียบเรียง 2benews ขอบคุณ ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

error: Alert: Content is protected !!