บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) รับพนักงานฝ่ายผลิต 80 อัตรา ด่วน วุฒิ ม.3

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์สำเร็จรูป EMS (Electronics Manufacturing Services)
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) รับสมัครโดยตรง 80 อัตราด่วน สมัคร-สัมภาษณ์-รัผลทันที เริ่มเปิดรับ วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค 63 – วันศุกร์ ที่ 22 พ.ค 63 พร้อมเริ่มงาน วันจันทร์ที่ 25 พ.ค 2563 นี้ ต.บางกะดี จ.ปทุมธานี

คุณสมบัติพนักงาน
-ชายหญิง 18-40 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

สวัสดิการพนักงาน
-ทำงานกะดึก 30 บาท
-ทำงานกะบ่าย 10บาท
-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน
-เบี้ยขยัน 300-600 บาท

-โบนัสรายปีตามผลงาน
-รถ รับ-ส่ง
-ค่ารักษาพยาบาล
-ประกันสังคม
-สหกรณ์ออมทรัพย์

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-กองทุนเงินทดแทน
-ประกันชีวิต อุบัติเหตุ
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กิขกรรมนันทนาการ

-งานเลี้ยงสังสรรค์
-เงินของขวัญสมรส
-เงินของขวัญบุตร
-ข้าวฟรี

เอกสารสมัครงาน
-สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
-รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

สนใจสามารถสมัครและสัมภาษณ์งานได้ที่
หน้าบริษัท ป้อม รปภ.ประตู 3 เวลา 07.00น.-10.30 น.
เริ่มเปิดรับวันพฤหัสบดีที่21พ.ค 63 – วันศุกร์ ที่22 พ.ค 63
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) 141 สวนอุตสาหกรรมบางกระดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-105-0456 ต่อ 1712,1704

แผนที่ : https://goo.gl/maps/VeRuGAB8YmDFCJRN6

ขอขอบคุณ Manlika Chantapa เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!