คสรท.ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยื่นเสนอ ค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 492 บาท

คสรท.ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยื่นเสนอ ค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 492 บาท

คสรท.ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยื่นเสนอ ค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 492 บาท

คสรท.ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ยื่นเสนอ ค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 492 บาท

คสรท.ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกันจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ยื่นเสนอให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำ เป็นวันละ 492 บาท

และให้มีการควบคุม ราคาสินค้าให้ได้ เนื่องจากปีนี้ ค่าครองชีพ ได้มีการปรับสูงขึ้น จึงขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง ช่วยกัน

 

 

สำหรับข้อเสนอดังกล่าว ยังไม่ชัดเจนว่าตัวเลข 492 บาท มีที่มาอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมา อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทยมีอยู่ 8 ระดับตามพื้นที่

ซึ่งหากยึดค่าจ้างขั้นต่ำใน กทม.ที่อัตรา 331 บาทต่อวัน มาคำนวณ จะเท่ากับ มีการปรับค่าจ้างขึ้นไปถึงวันละ 161 บาท หรือขึ้นถึง 48.6%

 

การจะปรับค่าแรง ขึ้นไปที่ วันละ 492 บาท นั้นก็ต้อง กลับมาฟังเสียงตอบรับจาก นายจ้างผู้ประกอบการด้วย

แต่ คสรท.ยันปรับเพิ่มค่าแรง 492 บาท ทำได้

ขอขอบคุณ กระทรวงแรงงาน เรียบเรียง 2benews.com