มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับฝึกอบรม ทำงานบนเรือสำราญ รายได้ 30,000 บาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับฝึกอบรม ทำงานบนเรือสำราญ รายได้ 850 USD

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับฝึกอบรม ทำงานบนเรือสำราญ รายได้ 850 USD

โครงการฝึกงานบนเรือสำราญ ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม และฝึกงานบนเรือสำราญนานาชาติ

 

 

แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

– ฝืกอบรม 1 เดือน ระหว่าง วันที่ 5-28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– ฝึกงานบนเรือสำราญ 9-12 เดือน ลงเรือเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

– ระหว่างฝึกงาน รายใด้ขั้นต่ำ 850 USD

– ฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน

– ฟรีค่าวีซ่า

– ฟรีตรวจสุขภาพ (สำรองจ่ายท่อนได้คืนก่อนเดินทาง)

– ฟรีประกันชีวิต และอุบัติเหตุ

– ฟรีห้องพัก

 

 

คุณสมบัติ

-รับนักศึกษาทุกสถาบัน ทุกคณะวิชา ทุกแผนก รับระดับ ปวส. ขึ้นไป และบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี

– อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบรินรูณ์และไม่เกิน 30 ปี

-ลูขภาพร่างกายแข็งแรง(ตรวจโรคก่อนฝึกฯ)

– หลังจากฝึกงานบนเรือสำราญ 90 วันพิจารณาจ้างเป็นลูกเรือประจำ

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– บุคลิกและทัศนคติดี

·รักและสนใจในงานบริการ

รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น

ค่าโครงการ 50,000 บาทต่อท่าน ค่าโครงการประกอบด้วย

ค่าฝึกอบรมก่อนลงรือสำราญ(แยกตามแผนก)

-คำอุปกรณ์ฝึกรวมถึงวัลดุสิ้นเปลือง

ค่าชุดฝึก

ค่าที่พัก

ค่าอบรมพื้นฐานความปลอดภัยทางทะเล 6 หลักสูตร (STCW)

 

 

เงื่อนไข

ㆍ ผู้ที่ผ่านการพิจารณา (ส้มภาษณ์จะต้องเข้ารับอบรมก่อนลงเรือสำราญ

ㆍตำแหน่งและแผนกที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการฝึก และผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ㆍมีรายได้ระหว่างฝึกงานขั้นต่ำ 850 USD

ㆍหลังจากฝึกงานบนเรือสำราญ 90 วันพิจารณาจ้างเป็นลูกเรือประจำ

 

ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
099-023-9779, 096-845-4249 http//bayasitakhu.acth :Bayasiakku

123 Moo 16 Mitraphap Rd., Muang District, Khon Kaen 40002, Thailand

ขอขอบคุณ บายาสิตา  เรียบเรียง 2benews.com