กรมการจัดหางาน รับทำงานซาอุ 43 อัตรา รายได้ 18,766-28,149 บาท/เดือน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา นายจ้าง AL Madeed Contracting Est. มีสวัสดิการ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565

กรมการจัดหางาน รับทำงานซาอุ 43 อัตรา รายได้ 18,766-28,149 บาท/เดือน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา นายจ้าง AL Madeed Contracting Est. มีสวัสดิการ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565

กรมการจัดหางาน รับทำงานซาอุ 43 อัตรา รายได้ 18,766-28,149 บาท/เดือน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา นายจ้าง AL Madeed Contracting Est. มีสวัสดิการ รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 9 กันยายน 2565

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร เพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย จำนวน 43 อัตรา รายได้ 18,766-28,149 บาท/เดือน ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา นายจ้าง AL Madeed Contracting Est. มีสวัสดิการ ที่พัก และค่าอาหารให้  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(๑) ตำแหน่งพนักงานขับรถและควบคุมดูแล (Heavy Drivers and Operators) จำนวน 30 อัตรา

(๒) ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ (Mechanic) จำนวน 10 อัตรา

(๓) ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 2 อัตรา

(๔) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Data Entry) จำนวน 1 อัตรา

 

 

รายได้เฉลี่ย

-อัตราค่าจ้างเดือนละ 2,000-3,000 ริยาล หรือประมาณ 18,766 – 28,149 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565 : 1 ริยาล เท่ากับ 9.3831 บาท)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

(๑) เพศชาย อายุระหว่าง 22-45  ปี

(๒) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอเข้าใจ

(๓) หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สวัสดิการพนักงาน

(๑) ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี

(๒) ชั่วโมงการทำงาน 8-10 ชั่วโมงต่อวัน

(๓) นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรี

(๔) นายจ้างจ่ายเงินค่าอาหารให้ 25 ริยาลต่อเดือน

(๕) นายจ้างจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก

(๖) การรักษาพยาบาล นายจ้างจัดให้

(๗) การลาพักผ่อนในรอบปีได้ตามสิทธิ โดยได้รับค่าจ้าง

(๘) มีประกันสุขภาพ

รับสมัครเข้าทำงานกับนายจ้าง

-AL Madeed Contracting Est.

 

วิธีการสมัครงาน

-สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์ม Resume ตามที่กำหนด ทางเว็บไซต์

-www.doe.go.th/overseas หรือ www.ib.doe.ฐo.th หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง

ผู้ที่กำลังหางาน สนใจสมัครงาน สอบถามได้ที่

-กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง โดยมีสถานที่รับสมัครดังนี้

(๑) สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

(๒) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10

(๓) กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

ขอขอบคุณ กรมการจัดหางาน เรียบเรียง 2benews.com