อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) เปิดรับสมัคร ฝ่ายผลิตจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ค่าแรงเฉลี่ย 580 บาท/วัน มีรถรับส่ง

อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) เปิดรับสมัคร ฝ่ายผลิตจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ค่าแรงเฉลี่ย 580 บาท/วัน มีรถรับส่ง

อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) เปิดรับสมัคร ฝ่ายผลิตจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ค่าแรงเฉลี่ย 580 บาท/วัน มีรถรับส่ง

บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิตชาย-หญิง จำนวนมาก เปิดรับ ถึง 31 ส.ค. 2565 เริ่มงาน วันที่ 1 ก.ย. 2565 สมัครวันเดียว สัมภาษณ์ ผ่าน นัดเริ่มงาน

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต ชาย-หญิง

รายได้เฉลี่ย

-รายได้ 580 บาท/วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร หญิง

– หญิง จำนวนมาก

– อายุระหว่าง 18-30 ปี

– จบวุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6

– ความสามารถในการ “ส่องกล้อง” ได้

– ความสามารถในการใช้ “คอมพิวเตอร์” ได้

– สามารทำงานกับ สารเคมี ได้

– ลักษณะงานชิ้นเล็ก ใน Line ผลิต

– สามารถทำงานล่วงเวลา (OT) ได้,

ทำงานเข้ากะและสามใสชุดสมัอคได้
– สวนสูง 155 ซ.ม. ขึ้นไป น้ำหนักและจูปร่างสมสส่วน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครชาย

– ชาย 13 อัตรา

– อายุระหว่าง 18-30 ปี

ปิจบวุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

– ความสามารถขับรกโฟล์คลิฟได้

– ลักษณะยืนทำงานและยกของหนักได้

– ประสบการณ์ควบคุมเครื่องจักรได้

– สามารถทำงานล่วงเวลา (OT) และเข้ากะได้

– ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

-สายตาปกติ, น้ำหนักและรูปร่างสมสวน

– ส่วนสูง 155 ช.ม. ขึ้นไป น้ำหนักและรูปรางสมสวน

 

เอกสารการสมัครงาน

– รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพขนาด1นิ้ว1ใบ

-สำาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน1 ใบ

– สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ

-สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน 1 ใบ (ถ้ามี)

-สเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

สวัสดิการพนักงาน

ค่าแรง 331 บาท / วัน

OT โอทีวันทำงานทุกวัน 186 บาท/วัน

0T โอทีวันเสาร์หยุด 1,034 บาท/วัน

ค่าอานารวันละ 35 บาท ข้าวเปล่าฟรี

ค่ากะด็ก 80 บาท ต่อวัน

เบี้ยขยัน 600.1,000.1,500 บาท

หยุดเสาร์-อาทิตย์ (แกเรัน.นเสาร์แรกของเดือน)

โบนัส ปีละ2 ครั้ง (เฉลี่ย 2 เดือน ราม 4 เดือน/ปี)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ค่าอายุงาน (300-1,000 บาท)

เงินรางวัลอายุงาน (2,000 บาท)

ด่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

จัดงานเลี้ยงประจำปี , ของขวัญ

ปรับบรรจุเป็นรายเดือนเมื่ออายุงานดรบ 1 ปี

เงินสวัสดิการช่วยเหลือในโอกาสด่างๆ

วันหยุดประจำปีรวม 19 วัน

ตราจสุขภาพประจำปี

รถบัสรับ-สิ่ง 30 สาย

 

วิธีการสมัครงาน

สมัครงานได้ที่บริษัทโดยตรง

เริ่มงาน ไม่เสียศาใช้จายใด ๆ ทั้งสิ้น

บรรจุเป็นพนักงานประจำหลังทดลองงาน 119 วัน

เปิดรับตั้งแต่ 06:00 น. ติดต่อที่ป้อมยามบริษัทฯ

เวลาทำงาน : กะเช้า 07:40-16:40 OT 19:40 น.

เวลาห์งาน : กะตึก 19:40-04:50 OT 07:40 น.

 

ผู้ที่กำลังหางาน สนใจสมัครงาน สอบถามได้ที่

บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

142/1 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี.อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

02-501-1302-4 ,02-5012022-3

 

ขอขอบคุณ อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) เรียบเรียง 2benews.com