การไฟฟ้านครหลวงรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 130 อัตรา วุฒิ ม.3 ถึง ป.โท

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 26 คุณวุฒิ รวม 130 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเฉพาะตำแหน่ง เช่น ช่างเทคนิคไฟฟ้า นิติกร เลขานุการ วิศวกรโยธา นักการตลาด จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ  ม.3 ปวช. ปวส.  ปริญญาตรี ปริญญาโท  (ป.ตรีและ ป.โท ต้องใช้คะแนน TOEIC 550 คะแนน)

วิธีการสมัครก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าแล้วก็เลือก ประกาศรับสมัครงาน ผู้สมัครควรอ่านประกาศและคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร เลือกตำแหน่ง ตามวุฒิการศึกษา ที่จะสมัคร ควรกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนด ทั้งนี้กฟนไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลในภายหลัง เตรียมตัวให้พร้อม สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ ช่วงเวลารับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่กวันที่ 6 มิถุนายน 2562 – 17 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ขอบคุณข้อมูล www.mea.or.th เรียบเรียบ 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!