เปิดรับสมัครผู้ฝึกงาน ไปทำงาน ญี่ปุ่น

กระทรวงแรงาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2563 ครั้งที่ 1 ประกาศอนุกรรมการการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2563 ครั้งที่ 1 เพศชาย และ เพศหญิง รับสมัครในวัน และเวลา ราชการ เพศหญิง รับสมัครระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 , เพศชาย รับสมัครระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562 สมัครได้ที่กรมการจัดหางานประจำจังหวัด ทั่วประเทศ  สอบที่ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น

คุณไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ไม่เป็นไร ทางศูนย์เปิดให้เรียนฟรี กินนอน ที่ ศูนย์ ระยะการเรียน 3 เดือน  เรียน จันทร์-ศุกร์ ทั้งวัน วันเสาร์ เรียนครึ่งวัน วันอาทิตย์ หยุด สอนภาษาญี่ป่น ตั้งแต่พื้นฐาน พูด อ่าน เขียน โดยค่าใช้จ่ายทาง ญี่ปุ่นเป็นคนออกให้  วิซ่าทางศูนย์จะจัดการให้หมด  ค่าทำ วีซ่า ประมาณ 1,600 บาท วีซ่าที่จะได้ วีซ่าผู้ปฏิบัติงานเทคนิค คือ ผู้ที่ไม่มีทักษะฝีมือเฉพาะทาง บางคนไม่เคยทำงานในโรงงานเลย ทางญี่ปุ่นต้องการแรงงานเข้ามาทำงาน จึงเปิดให้ วีซ่าประเภทนี้

กรุณาอ่านข้อความในประกาศให้ละเอียดและครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ดำเนินงานโดน  กรมจัดหางาน  กระทรวงกรมแรงงาน ปีหนึ่ง เปิดรับ สมัคร 4 ครั้ง มีทั้งผู้ชาย และ ผู้หญิง จำนวนงาน ชายจะรับเยอะกว่า มีการสอบข้อเขียน ความแข็งแรงของร่างการ สายตาปกติ รับสมัครอายุ ตั้งแต่ 20 ปี-30 ปี วุฒิ ม.6 และต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด มาแล้ว ส่วนสูง 160 เซ็นติเมตร   ขึ้นไป ห้ามมี รอยสัก ตามร่างกาย และไม่เคยไปทำงานที่ญี่ปุ่น สอบถามสายด่วน 1506 กระทรวงแรงงาน ฝึกครบ 3 ปี รับฟรี 600,000 เยน ฟรี ตั่วเครื่อง บิน ไป-กลับ สมัครที่กรมจัดหางาน ทุกจังหวัด

ดาว์นโหลด เอกสาร คลิก

ขอขอบคุณ IMM JAPAN Thailand , ครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่น รียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!