มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนฟรี เรียนจบได้ใบเซอร์ เรียน15 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนฟัง-พูดภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนฟรี เรียนจบได้ใบเซอร์

ถ้าคุณสนใจเรียน และ อยากพูดอังกฤษ ได้อย่างคล่อง คอร์สที่เปิดสอนนี้ จะแนะนำคุณให้เข้าใจการเรียนที่ถูกต้อง
1 ทำความเข้าใจคำศัพท์ประโยคไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ
2 ฝึกใช้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงการอ่านนวนิยายการ์ตูนเขียนบล็อกเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ
3 สนใจและเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

คอร์สที่เปิดสอน คือ การสื่อสารการฟังและการพูดด้วยภาษาอังกฤษ
เพิ่มการฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานที่ต่างๆในชีวิตประจำวันฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง สนทนาภาษาอังกฤษในหลายบริบทพูดในที่สาธารณะได้อย่างมั่นใจเป็นอาชีพ ระยะเวลาเรียน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทั้งหมด 15 ชั่วโมงเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2563
คุณจะได้เรียนและก็ได้ฝึกการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่หลากหลายจากอาจารย์คนไทยและอาจารย์เจ้าของภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
LO1 บอกใจความสำคัญ รายละเอียด และจุดมุ่งหมายของสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อได้
LO2 ออกเสียงพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
LO3 สนทนาภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้

LO4 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้
LO5 พูดต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

สนใจสมัครเรียน ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ >> คอร์สเรียน Listening and Speaking for Communication

ขอขอบคุณ ม.มหิดล เรียบเรียง 2benews

You may have missed