มิถุนายน 15, 2021

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับ วุฒิ ปวส. จำนวน 13 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,640 บาท

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับ วุฒิ ปวส. 13 อัตรา 11,500-12,640 บาท

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับ วุฒิ ปวส. 13 อัตรา 11,500-12,640 บาท

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับ วุฒิ ปวส. จำนวน 13 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,640 บาท
กรมทางหลวงชนบทจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 

 

ตําแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
-ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 –12,640 บาท จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 10 ตําแหน่ง วุฒิ ปวส.
ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง หรือ ส่วนภูมิภาค
– ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 –12,640 บาท จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 3 ตําแหน่ง
ปฏิบัติงาน ณ ส่วนภูมิภาค

 

 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท http:/drr.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และ ตําแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน”

ดูเอกสารการสมัครกรมทางหลวงชนบทฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมทางหลวงชนบท เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!