ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัคร วุฒิปวส-ป.ตรี เพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนมาก

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัคร วุฒิปวส-ป.ตรี เพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนมาก

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัคร วุฒิปวส-ป.ตรี เพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนมาก

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก จำนวนหลายอัตรา ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

รายละเอียดงาน
ทำหน้าที่แนะนำผู้ที่มาลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่สาขา / จุดให้บริการ และลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ กลุ่มผู้พิการ ผู้สุงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้

ปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565
ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนปแลงตามนโยบายหรือประกาศของรัฐบาล

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เป็นบุคคลสัญชาติไทย

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (หากจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

-เป็นผู้มีใจรักการบริการ

-สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น

-สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน

-สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี

-มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้

-มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา สามารถเดินทางได้สะดวก

 

คู่มือเตรียมสอบ ธนาคารกรุงไทย ภาค ก+ข ใช้สอบทุกตำแหน่ง>>>

การสมัครโครงการ >>>

ขอขอบคุณ ธนาคารกรุงไทย เรียบเรียง 2benews

 

error: Alert: Content is protected !!