สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับเข้าเป็นตำรวจ 1,265 อัตรา  รับสมัคร 12 – 30 กันยายน 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับเข้าเป็นตำรวจ 1,265 อัตรา  รับสมัคร 12 - 30 กันยายน 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับเข้าเป็นตำรวจ 1,265 อัตรา  รับสมัคร 12 - 30 กันยายน 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา รับสมัคร 12 – 30 กันยายน 2565

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก 100 อัตรา

รงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สน 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. แยกเป็น

เพศชาย 80 อัตรา และ เพศหญิง 20 อัตรา

– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์  ส่วนสูง เพศชาย ไม่น้อยกว่า 160 ชม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชบ. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ชม.

 

 

2. รับสมัครและสอมแข่งขันบุคคลภายนอก 100 อัตรา

ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ

ในสังกัด สพฐ.ตร. แยกเป็น เพศชาย 80 อัตรา และ เพศหญิง 20 อัตรา

– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

-วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ส่วนสูง เพศชาย ไม่น้อยกว่า 160 ชม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชบ. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ชม.

3. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 100 อัตรา

ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 ถก.ควบคุมฝูงชน 1 และ 2 บก.อคฝ.บช.น.

-เป็นบุคคลภายนอก เพศหญิง

– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียนเท่า

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

-ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ชม.

 

4. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 200 อัตรา

ดำรงตำแหน่ง ผน.หมู่ กก.2 นก.สอ.นช.ตชด. (ทำหน้าที่กองร้อยควมคุมสูงชน) และ ผบ.หมู่ กก.3 บก.สอ.บซ.ตชด. (ทำหน้าที่ชุดถวายความปลอดภัย)

– เป็นบุคคลภายนอก เพศหญิง

– วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีนริบูรณ์

-ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ชม.

5. รับสมัครและสอมแข่งขันบุคคลภายนอก 40 อัตรา

ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิปัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง สังกัด กก.5 บก.สอ.บช.ตชด.

1. เป็นบุคคุลภายนอก เพศชาย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์

3. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

4. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ชม.

5. รอบอกไปน้อยกว่า 77 ชน.

6.รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 725 อัตรา

ตำรงตำแหน่ง ผน.หมู่ กลุ่มงานจำนวยการและสนับสนุน ในหน่วยงานต่างๆ สังกัด ตร.

1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง

2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ส่วนสูง เพศชาย ไม่น้อยกว่า 160 ชม. รจบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ชน.

 

 

สอบถามข้อมูลหน่วยรับสมัคร

ㆍสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สิพฐ.ตร.) โทร. 02-2051060-1063

ㆍกองปัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) โทร. 034-300275

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชต.) โทร. 02-2799520-34 ต่อ 51113,51106

ㆍ กองปัญชาการศึกษา (บช.ศ.) โทร. 02-9413162. 02-9411928, 02-9412698, 02-9413661

 

ขอขอบคุณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed