มิถุนายน 15, 2021

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงาน 36 อัตรา วุฒิ ปวช ขึ้นไป 94,00-12,650 บ/ด.

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงาน 36 อัตรา วุฒิ ปวช ขึ้นไป 94,00-12,650 บ/ด.

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงาน 36 อัตรา วุฒิ ปวช ขึ้นไป 94,00-12,650 บ/ด.

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครพนักงาน 36 อัตรา วุฒิ ปวช ขึ้นไป 94,00-12,650 บ/ด.

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน

-ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช อัตราเงินเดือน 9,400-10,340 บาท ว่าง 10 อัตรา
– ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิ ปวท ( อัตราเงินเดือน 10,840-11,930 บาท) วุฒิ ปวส ( อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท) ว่าง รวม 20 อัตรา
-ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท ว่าง 1 อัตรา
-ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท ว่าง 1 อัตรา
-และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท ว่าง 4 อัตรา

 

 

การรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ กรมที่ดิน http://www.dol.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dol.thaijobjob.com

ดูเอกสารการสมัครกรมที่ดินฉบับเต็ม>>>

 

ขอขอบคุณ กรมที่ดิน เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!