กรกฎาคม 31, 2021

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัคร ป.ตรี 24 อัตรา รายได้ 18,000 บ. ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 -วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัคร ป.ตรี 24 อัตรา รายได้ 18,000 บ. ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 -วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัคร ป.ตรี 24 อัตรา รายได้ 18,000 บ. ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 -วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัคร ป.ตรี 24 อัตรา รายได้ 18,000 บ.
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประสงค์จรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 -วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

 

๑. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– นักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 12 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
– นักธรณีวิทยา จำนวน12 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

 

 

การรับสมัครสอบ
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 -วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) ให้ผู้สมัครสอบ เข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://gdf.thaijobjob.com
เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ”

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต้ม>>>

ขอขอบคุณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!