ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 เปิดวันที่ 20 ส.ค. 2564 และ วันที่18 ตุ.ค. 2564

ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 เปิดวันที่ 20 ส.ค. 2564 และ วันที่18 ตุ.ค. 2564

ธ.ก.ส. เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 เปิดวันที่ 20 ส.ค. 2564 และ วันที่18 ตุ.ค. 2564

ธ.ก.ส.เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ “ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ” ฝาก 100 บาท ลุ้น 10 ล้าน โดยการรับฝากสลากออมทรัพย์ แบ่งเป็น 2 ช่วง

-ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป วงเงินรับฝาก 50,000 ล้านบาท

-ช่วงที่2 ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป วงเงินรับฝาก 59,000 ล้านบาท

 

 

ฝากได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา และ แอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile

ธ.ก.ส.เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6” หน่วยละ 100 บาท จำนวน 1,000 ล้านหน่วย วงเงิน 100,000 ล้านบาท ฝากครบ 3 ปีได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.15 บาท พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 สูงสุด 10 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 47 ล้านบาทต่อเดือน

 

ขอขอบคุณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เรียบเรียง 2benews