มกราคม 25, 2022

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครงานเป็น พนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย/ ปวส. ค่าตอบแทน 10,430-13,800 บาท

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครงานเป็น พนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย/ ปวส. ค่าตอบแทน 10,430-13,800 บาท

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครงานเป็น พนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา วุฒิ ม.ต้น/ม.ปลาย/ ปวส. ค่าตอบแทน 10,430-13,800 บาท

ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15-26 ตุลาคม 2564

 

 

กล่มงาน ชื่อตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงาน 41 อัตรา

1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี

2.เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ จำนวน 24 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.พี่เลี้ยง จำนวน 7 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

4.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30กันยายน 2567 ตามกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ รอบที่ ๕ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๓)

การรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15-26 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้ (๑) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หัวข้อข่าวสมัครงาน “รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป ” หรือเว็บไซต์ dep.thaijobjob.com

ดูเอกสารสมัครงานฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรียบเรียง 2benews

error: Alert: Content is protected !!