กรมสรรพากร เปิดรับสมัครราชการ 753 อัตรา เงินเดือน 11500-16,500  บาท วุฒิ ปวส-ป.ตรี รับสมัครวันที่ 9-30 สิงหาคม 2565

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครราชการ 753 อัตรา เงินเดือน 11500-16,500  บาท วุฒิ ปวส-ป.ตรี รับสมัครวันที่ 9-30 สิงหาคม 2565

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครราชการ 753 อัตรา เงินเดือน 11500-16,500  บาท วุฒิ ปวส-ป.ตรี รับสมัครวันที่ 9-30 สิงหาคม 2565

ด้วยกรมสรรพากรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

คลิกสนับสนุน>>>

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ข้าราชการ

– เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

เงินเดือน : 11500-16,500  บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน : 705 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : – ปวส. – อนุปริญญา

 

-นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  48 อัตรา

เงินเดือน : 15,000-16,500 หรือตามที่ ก.พ. กำหนด บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน : 48 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 

เข้าทำงานที่

-หน่วยงาน : กรมสรรพากร

 

วิธีการสมัครงาน โดย สอบแข่งขัน

– กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ -30 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องดำเนินการสมัครสอบที่เว็บไซต์

– เข้าไปที่ http:/www.rd.go.th >ข่าวกรมสรรพากร >ข่าวสารการเข้ารับราชการ >ข้าราชการ >ระดับปฏิบัติการ >หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน” หรือ

– เข้าไปที่ http:/www.rd.go.th >ข่าวกรมสรรพากร >ข่าวสารการเข้ารับราชการ >ข้าราชการ >ระดับปฏิบัติงาน >หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเกทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน” หรือ เข้าไปที่ https://tax.thaijobjob.com >หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน”

ใบสมัครงานสรรพากร>>> โหลด

 

ขอขอบคุณกรมสรรพากร เรียบเรียง 2benews.com

error: Alert: Content is protected !!