ท่าอากาศยานเบตง เปิดรับพนักงานราชการ 9 อัตรา รายได้ 13,800 บาท

ท่าอากาศยานเบตง เปิดรับพนักงานราชการ 9 อัตรา รายได้ 13,800 บาท

ท่าอากาศยานเบตง เปิดรับพนักงานราชการ 9 อัตรา รายได้ 13,800 บาท

ท่าอากาศยานเบตง เปิดรับพนักงานราชการ 9 อัตรา รายได้ 13,800 บาท
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานเบตง จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา

 

 

ตำแหน่ง และรายละเอียดที่เปิดรับ
1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ ๗.๒ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่กู้ภัย และดับเพลิงมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการ
-ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดฉบับจริงมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
-ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจวัตถุ อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

 

วิธีการสมัครคัดเลือกให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
– กรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานเบตง หรือ ดาวโหลดแบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ
– กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ท่าอากาศยานเบตง ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 24-30 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. หรือภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.)

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่าอากาศยานเบตง >>>

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 >>>

ใบสมัคร เอกสารแนบ 2 >>>

ขอขอบคุณ ท่าอากาศยานเบตง เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!