มิถุนายน 15, 2021

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 165 อัตรา ค่าจ้าง 10,430-18,000 บ/ด.

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 165 อัตรา ค่าจ้าง 10,430-18,000 บ/ด.

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 165 อัตรา ค่าจ้าง 10,430-18,000 บ/ด.

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 165 อัตรา ค่าจ้าง 10,430-18,000 บ/ด.

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 165 อัตรา
อัตราค่าจ้าง : 10,430-18,000 บ/ด.
อัตราว่าง 165 อัตรา
เปิดรับสมัคร รับสมัคร 25 มีนาคม –2 เมษายน 2564

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
2.ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
3.ช่างโลหะ (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
4.ช่างสี (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา

5.พนักงานรับจ่ายน้ำมัน (เพศ ชาย) จำนวน 3 อัตรา
6.พนักงานลานถัง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
7.ช่างกลโรงงาน (เพศ ชาย) จำนวน 2 อัตรา
8.พนักงานการเงินและบัญชี (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา

9.พนักงานการเกษตร (เพศ ชาย) จำนวน 4 อัตรา
10.พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
11.พนักงานพัสดุ (เพศ ชาย 6 อัตรา/หญิง 3 อัตรา)
12.พนักงานสูทกรรม (เพศ ชาย 5 อัตรา/หญิง 3 อัตรา)

13.พนักงานบริการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 15 อัตรา
14.พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) (เพศ ชาย) จำนวน 14 อัตรา
15.ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) จำนวน 7 อัตรา

16.ลูกมือช่าง (ช่างตัดผม)(เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
17.พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เพศ ชาย 13 อัตรา/หญิง 79 อัตรา) จำนวน 92 อัตรา

 

 

การรับสมัคร
กําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร และสถานที่สอบ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ (ในวัน และเวลาราชการ) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และต้องสมัครด้วยตนเอง

สอบภาคปฏิบัติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ โดยให้มารายงานตัว ต่อคณะกรรมการ เวลา ๐๗๐๐ ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ในตําแหน่งดังต่อไปนี้

-นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ สอบปฏิบัติงานออกแบบเสื้อผ้า ณ โรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
– ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง, พนักงานรับจ่ายน้ํามัน และ พนักงานลานถัง สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างทั่วไป ณ กองน้ํามันเชื้อเพลิง กรมพลาธิการทหารบก
-ช่างโลหะ, ช่างสี สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างเชื่อมโลหะ และช่างสี ณ แผนกซ่อมสิ่งอุปกรณ์เบา กองซ่อมบํารุง กรมพลาธิการทหารบก
-ช่างกลโรงงาน สอบปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างกลโรงงาน ณ โรงงานผลิต เครื่องแต่งกายทหาร กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก

-พนักงานสูทกรรม (ปฏิบัติหน้าที่ทําอาหาร) สอบปฏิบัติทําอาหาร ณ คลัง ๑๐๑ กองบริการและสนับสนุนทั่วไป กรมพลาธิการทหารบก
-ลูกมือช่าง และพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (ชาย) สอบปฏิบัติ เกี่ยวกับงานช่างทั่วไป ณ โรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการ ทหารบก
-ลูกมือช่าง (ปฏิบัติหน้าที่ตัดผมชาย) สอบปฏิบัติตัดผมชาย ณ ร้านตัดผมชาย สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก
-พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (หญิง) สอบปฏิบัติเย็บผ้า ณ โรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร กองการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก

ดูเอกสารการสมัครกรมพลาธิการทหารบกฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมพลาธิการทหารบก เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Content is protected !!