พฤษภาคม 10, 2021

กรมที่ดินเปิดรับราชการ 36 อัตรา วุฒิ ปวช-ปวท-ปวส 9,400-12,650 บาท

กรมที่ดินเปิดรับราชการ 36 อัตรา วุฒิ ปวช-ปวท-ปวส 9,400-12,650 บาท สมัคร วันที่ 24 มีนาคม "2564 ถึงวันที่ "20 เมษายน 2564

กรมที่ดินเปิดรับราชการ 36 อัตรา วุฒิ ปวช-ปวท-ปวส 9,400-12,650 บาท สมัคร วันที่ 24 มีนาคม "2564 ถึงวันที่ "20 เมษายน 2564

กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมที่ดิน
-ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
-ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
-ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
– และตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ 1 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ) จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท

ตำแหน่งที่ 2 นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง) จำนวน 20 อัตรา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ตำแหน่งที่ 3 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ตำแหน่งที่ 4 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ตำแหน่งที่ 5 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

 

 

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 2.เมษายน 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้อง
เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป

(02) ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
สำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

(3) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

(4) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนี้ยบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

 

 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถ
สมัคได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ “24 มีนาคม “2564 ถึงวันที่ “20 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

(1) เปิดเว็บไซต์ กรมที่ดิน http:/www.dol.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ https://dol.thaijobjob.com

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 ทางเว็บไซต์ http://www.dolgo.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” หรือ https://dol.thaijobjob.com

ดูเอกสารฉบับเต็มเพิ่มเติม>>>

ขอขอบคุณ กรมที่ดิน เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!