กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร วุฒิป.ตรี-ป.โท เงินเดือน 18,000-22,750 บาท

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร วุฒิป.ตรี-ป.โท เงินเดือน 18,000-22,750 บาท

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร วุฒิป.ตรี-ป.โท เงินเดือน 18,000-22,750 บาท

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร วุฒิป.ตรี-ป.โท เงินเดือน 18,000-22,750 บาท
ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ส่วนกลาง) ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่14-30 มิถุนายน 2564
โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และจำนวนอัตราว่าง
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 – 22,750 บาท
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท

-นักวิชาการขนส่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

-นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน : 18000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

-นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน : 18000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 

 

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่ ww.md.go.th หัวข้อ JOB ข่าวสอบออนไลน์
หรือ https://md.thajobjob.com ระหว่างวัน ท่ี 14-30 มิถุนายน2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูเอกสารฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมเจ้าท่า เรียบเรียง 2benews

You may have missed