กรมการสารวัตรทหารบก เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปวช. เงินเดือน 10,430-11,280 บ.

กรมการสารวัตรทหารบก เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปวช. เงินเดือน 10,430-11,280 บ.

กรมการสารวัตรทหารบก เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปวช. เงินเดือน 10,430-11,280 บ.

กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1 พนักงานการเงินและบัญชี สห.ทบ. กลุ่มงานบริการ อัตราค่าจ้างรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท จำนวน 1 อัตรา

2 พนักงานบริการ สห.ทบ. กลุ่มงานบริการ อัตราค่าจ้างรายเดือนๆ ละ 10,430 บาท จำนวน 3 อัตรา

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร

– ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – วันที่ 2 สิงหาคม 2564

-สถานที่รับสมัคร สมัครได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการสารวัตรทหารบก ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 06.00 น. โทร. 02-354-4403 -12 ต่อ 99025

-ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบขั้นที่ 1 (ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ) ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ กรมการสารวัตรทหารบก http://pmgd.rta.mi.th และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ กรมการสารวัตรทหารบก

 

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมการสารวัตรทหารบก เรียบเรียง 2benews

You may have missed