กรกฎาคม 31, 2021

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับ 406 อัตรา ลง 76 จังหวัด เงินเดือน 18,000 บ.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับ 406 อัตรา ลง 76 จังหวัด เงินเดือน 18,000 บ.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับ 406 อัตรา ลง 76 จังหวัด เงินเดือน 18,000 บ.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับ 406 อัตรา ลง 76 จังหวัด เงินเดือน 18,000 บ.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังจากคพร. จัดเปิดสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ รวม 406 อัตรา

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เห็นชอบข้อเสนอแนวทางกรจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไก การบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับอนุมัติการจัดสรรกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา ซึ่งจะบรรจุไปปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสติการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด ทั้งนี้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการส่วนราชการได้มอบอำนาจ ให้หน่วยงานประจำจังหวัดดำเนินการ โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจไม่เกิน 1 ปี
นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และได้รับคำตอบแทน 18,000 บาทต่อเตือน ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ท่านสามารถเข้าไปดำเนินการสมัคร “ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ” ได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ณ จังหวัดที่ท่านประสงค์จะเข้าทำงาน ค่ะ ทั้งนี้พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา ที่เปิดรับสมัครนั้นจะบรรจุเพื่อไปปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด เท่านั้น
โดยใน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ไม่ได้เปิดรับสมัครค่ะ
ท่านสามารถดูรายละเอียดที่ตั้งและเบอร์ติดต่อของแต่ละจังหวัดได้ตามLinkด้านล่างนี้ค่ะ

 

 

สอบถามจาก กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรายละเอียดด้านล่าง ได้เลยค่ะ

สามารถติดต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพิ่มเติม>>>

ขอขอบคุณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!