กันยายน 16, 2021

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัคร 50 อัตรา วุฒิม.6/ปวช

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัคร 50 อัตรา วุฒิม.6/ปวช

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัคร 50 อัตรา วุฒิม.6/ปวช

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัคร 50 อัตรา วุฒิม.6/ปวช
ด้วย กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุบ คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกข้ารับราชการเป็นนายทหารประทาน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ2564 ตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 -วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

จำนวน 50 อัตรา ตังนี้

กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 27 อัตรา
– พลขับ และ พลขับรถ สังกัด ชส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง (ซกท.๒๔๐) จำนวน 9 อัตรา
– พลขับรถ สังกัต ศตย,ทบ. (ซกท.b๔๐) จำนวน 1 อัตรา
– พลขับ และ พลขับรถ สังกัต ทภ.๑ (ชกท.๒๔๐) จำนวน 5 อัตรา

-พลขับ และ พลขับรถ สังกัด ทภ.๒ (ชกท.b๔o) จำนวน 4อัตรา
– พลขับ และ พลขับรถ สังกัด ทภ.๓ (ซกท.๖๔๐) จำนวน 4 อัตรา
– พลขับ สังกัด ทก.๔ (ขกท.๒๔๐) จำนวน 4 อัตรา

 

 

กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม จำนวน 23 อัตรา
– ข่างเครื่องมือกล สังกัด ขส.ทบ. (ซกท.๖๒๓) จำนวน 1 อัตรา
– ช่งยานยนต์ สังกัด ส.ทบ. และ นขต.ทบ. ส่วนกลาง (ซกท.๖๓๑)จำนวน 2 อัตรา
-ข่างยานยนต์ล้อ สังกัด ขส.ทบ. (ชกท.๒๓๓) จำนวน 8 อัตรา
-ช่างเครื่องยนต์เรือ สังกัด ขส.ทบ. (ซกท.๖๓๑) จำนวน 1 อัตรา

– ข่างยานยนต์ สังกัด ทภ.๓ (ชกท.๖๓๑) จำนวน 1 อัตรา
-ข่างยานยนต์ล้อ สังกัต ทภ.๑ (ขกท.๖๓๓) จำนวน 2 อัตรา
-ช่างยานยนต์ล้อ สังกัด ทภ.๒ (ชกท.๖๓๑) จำนวน 2 อัตรา
-ช่างยานยนต์ล้อ สังกัด ทภ.๓ (ชกท.๒๓๑) จำนวน 2 อัตรา

-ข่างยานยนต์ สังกัด ทภ.๔ (ซกท.๖๓ด) จำนวน 1 อัตรา
– ช่างยานยนต์ล้อ สังกัด ทภ.๔ (ซกท.๒๓๑) จำนวน 2 อัตรา
– ช่างซ่อมยานยนต์สายขนส่ง สังกัด ทภ.๔ (ชกท.๖๓๑) จำนวน 1 อัตรา

 

 

วิธีปฏิบัติในการสมัคร
-ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.00 ตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 -วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่ง
ทหารบก เลขที่ 2 ถนน ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไขยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-241-0959 และ โทร.ทบ. 94510)

-ผู้สมัครต้องเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯ ในกลุ่มที่ 1 พลขับ หรือ กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

-การแต่งกายเมื่อมาติดต่อกับกรมการขนส่งทหารบก ทุกกรณี อาทิ การสมัครสอบ,การสอบภาควิชาการ, การสอบภาคปฏิบัติ ให้แต่งกาย ชุดสุภาพ เสื้อเชิ้ตคอปกสีขาว, กางเกงขายาวสีเข้ม,รองเท้าผ้าใบหรือหนังสีเข้ม, เครื่องแบบสถานศึกษา หรือ เครื่องแบบหน่วยงานราชการ เว้นการทดสอบร่างกาย สามารถแต่งกายชุดกีฬากางเกงขาสั้นชุดสีสุภาพ สวมหน้ากากอนามัย

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมการขนส่งทหารบก เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!