กันยายน 16, 2021

กรมสรรพสามิต รับสมัคร 70 อัตรา วุฒิป.ตรี ค่าตอบแทน 18,000 บ.

กรมสรรพสามิต รับสมัคร 70 อัตรา วุฒิป.ตรี ค่าตอบแทน 18,000 บ.

กรมสรรพสามิต รับสมัคร 70 อัตรา วุฒิป.ตรี ค่าตอบแทน 18,000 บ.

กรมสรรพสามิต รับสมัคร 70 อัตรา วุฒิป.ตรี ค่าตอบแทน 18,000 บ.
ด้วยกรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทเฉพาะกิจ
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
๑.๑ กลุ่มงาน ค่าตอบแทน ชื่อตำแหน่ง และอัตราว่าง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– ค่าตอบแทน 18,000 บาท

(๑) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวนภาคละ 1อัตรา
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่1-10 รวม 10 อัตรา

(๒) ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต จำนวนภาคละ 4 อัตรา
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 รวม 40 อัตรา

(๓) ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี จำนวนภาคละ 1 อัตรา
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 รวม 10 อัตรา

(๔) ตำแหน่งนิติกร จำนวนภาคละ 1 อัตรา
สำนักงนสรรพสามิตภาคที่ 1-10 รวม 10 อัตรา

 

 

 

การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง
ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การสมัครแต่อย่างใด

ดูเอกสารฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมสรรพสามิต เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!