กันยายน 16, 2021

กรมฝนหลวง รับพนักงานราชการ ทั่วไป จำนวน 45 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี

กรมฝนหลวง รับพนักงานราชการ ทั่วไป จำนวน 45 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี

กรมฝนหลวง รับพนักงานราชการ ทั่วไป จำนวน 45 อัตรา วุฒิ ปวช-ป.ตรี

ด้วยกรมฝนหลวง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่งโมง

 

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

ชื่อตำแหน่ง 1. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 21 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง

1. ช่างเทคนิคทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

2. พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 2 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน จำนวน 3 อัตรา

4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านตรวจสภาพอากาศฝนหลวง) จำนวน 5 อัตรา

5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์การบิน) จำนวน 4 อัตรา

6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านระบบสารสนเทศและ เครื่องมือวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

 

 

กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ ชื่อตำแหน่ง

1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 5 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน 1 อัตรา

 

 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-27 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ผู้สมัครสอบเลือกสมัคร ได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
-ให้ผู้สมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร www.royalrain.go.th>สมัครสอบราชการ หรือ https:/royalrain.thaijobjob.com>
พนักงานราชการ> ปี 2564>หัวข้อ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป>หัวข้อ สมัครสอบ

ดูเอกสารการสมัครฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรียบเรียง 2benews

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!