กรกฎาคม 31, 2021

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครสอบ วุฒิ ม.6/ปวช ตำแหน่ง ครู จำนวน 100 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครสอบ วุฒิ ม.6/ปวช ตำแหน่ง ครู จำนวน 100 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครสอบ วุฒิ ม.6/ปวช ตำแหน่ง ครู จำนวน 100 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัครสอบ วุฒิ ม.6/ปวช ตำแหน่ง ครู จำนวน 100 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 (วันเวลาใหม่) 8.30-16.30 น.

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้
1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 จำนวน 3 อัตรา
2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 4 อัตรา
3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 7 อัตรา

4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา
5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 6 อัตรา
6. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา
7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 6 อัตรา
8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 7 อัตรา

9. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
10. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 8 อัตรา
11. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 15 อัตรา
12. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา

13. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 5 อัตรา
14. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา
15.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 5 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (กำหนดการเดิม)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

(กำหนดการ เปลี่ยนใหม่)
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนหหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโหรศัพท์ 02-279-9520-34 ต่อ 51106 , 51113

ดูเอกสารฉบับเต็ม>>>

ขอขอบคุณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรียบเรียง 2benews

error: Content is protected !!