ธันวาคม 6, 2021

ค่ายเทวาพิทักษ์ เปิดรับ นาวิกโยธิน 65 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม- 3 พฤศจิกายน 2564

ค่ายเทวาพิทักษ์ เปิดรับ นาวิกโยธิน 65 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม- 3 พฤศจิกายน 2564

ค่ายเทวาพิทักษ์ เปิดรับ นาวิกโยธิน 65 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม- 3 พฤศจิกายน 2564

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน จำนวน 65อัตรา เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีรายละเอียดดังนี้

-บุคคลพลเรือนชาย 63 อัตรา

-บุคคลพลเรือนหญิง 2 อัตรา

เพศชาย 63 อัตรา (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี)
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครเพศชาย >>>

เพศหญิง 2 อัตรา (อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี )
ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครเพศหญิง >>>

ดาวน์โหลดใบรับรองจากผู้ปกคลอง (กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี) >>>

 

 

บุคคลพลเรือน ที่มีความสนใจสมัคร โดย เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ปิดรับสมัครในวันวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel.039-447852 (ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. )

การรับสมัคร โดยสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่
Website: http://www.marinesrangers.com/
Websitepage: https://web.facebook.com/marinesrangers

ตรวจสอบรายชื่อและวันทดสอบร่างกายได้ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์

ขอขอบคุณ ค่ายเทวาพิทักษ์ เรียบเรียง 2benews

error: Alert: Content is protected !!