ธันวาคม 6, 2021

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดรับสมัครงานราชการ สอบเข้า จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี เงินเดือน 11,500-15,000 บาท/เดือน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดรับสมัครงานราชการ สอบเข้า จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี เงินเดือน 11,500-15,000 บาท/เดือน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดรับสมัครงานราชการ สอบเข้า จำนวน 20 อัตรา วุฒิ ปวส-ป.ตรี เงินเดือน 11,500-15,000 บาท/เดือน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. วุฒิ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 1 – 26 ตุลาคม 2564

 

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง มีรายละเอียดดังนี้

(1) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

(2) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

(3) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

(4) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

(5) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

(6) ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

(7) ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

(8) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

(9) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

 

 

ผู้ที่กำลัง หางานราชการ สมอ. เปิดรับสมัครงาน ด้วยการรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1-26 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ เปิดเว็บไซต์ https://tisi.thaijobjob.com

ดูเอกสารการสมัครงานราชการ สมอ. ฉบับเต็ม>>>คลิก

ขอขอบคุณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เรียบเรียง 2benews

error: Alert: Content is protected !!