ธันวาคม 6, 2021

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับ วุฒิป.ตรี-โท เงินเดือน 15,000-19,250 บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับ วุฒิป.ตรี-โท เงินเดือน 15,000-19,250 บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับ วุฒิป.ตรี-โท เงินเดือน 15,000-19,250 บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

กรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) และตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร

 

 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ ปรากฎตามรายละเอียด
หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท วุฒิป.โท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1 ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ หรือทางพืชไร่นา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท วุฒิป.ตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

 

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้

เปิดเว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com (เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) เลือกใบสมัครออนไลน์

ดูเอกสารการสมัครงาน กรมวิชาการเกษตร ฉบับเต็ม>>>Download

ขอขอบคุณ กรมวิชาการเกษตร เรียบเรียง 2benews.com

error: Alert: Content is protected !!