ธันวาคม 6, 2021

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับ วุฒิม.3-ป.โท 126 อัตรา 10,150-21,250 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับ วุฒิม.3-ป.โท 126 อัตรา 10,150-21,250 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับ วุฒิม.3-ป.โท 126 อัตรา 10,150-21,250 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เปิด การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานและลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงนต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

เปิดรับสมัครรวม 126 อัตรา แบ่งดังนี้
-โดยบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 17 อัตรา
-จ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 69 อัตรา
– และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 40 อัตรา

 

อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา ดังนี้
– ปริญญาโท 21.250 บาท
– ปริญญาตรี 16,830 บาท
– ปวส. 13,410 บาท

– ปวช. 11,350 บาท
– ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) 10,740 บาท
– ม.3/ม.6 10,150 บาท

 

 

วิธีการรับสมัคร
องค์การเภสัชกรรมเปีดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ htps://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดูรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม/ข่าวรับสมัครงาน หรือทาง Facebook/HRGPO

ดูเอกสารการสมัครงาน องค์การเภสัช ฉบับเต้ม>>>https://drive.google.com/file/d/1daMap9nctG1CM4jbRSamD9nc1wJ7_TEw/view?usp=sharing

ขอขอบคุณ องค์การเภสัช เรียบเรียง 2benews.com

error: Alert: Content is protected !!