กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเข้ารับราชการ วุฒิปวส-ป.ตรี/เทียบเท่า จำนวน 59 อัตรา เงินเดือน 11,500-16,500 บาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเข้ารับราชการ วุฒิปวส-ป.ตรี/เทียบเท่า จำนวน 59 อัตรา เงินเดือน 11,500-16,500 บาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเข้ารับราชการ วุฒิปวส-ป.ตรี/เทียบเท่า จำนวน 59 อัตรา เงินเดือน 11,500-16,500 บาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี/เทียบเท่า จำนวน 40 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
(ทั่วไป บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน ทุกพื้นที่ ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ จังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

2) ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี/เทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
(จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย

3) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี/เทียบเท่า จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

4) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี/เทียบเท่า จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

5) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี/เทียบเท่า จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

6) ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ วุฒิป.ตรี/เทียบเท่า จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

7) ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน วุฒิปวส./เทียบเท่า จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

8) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน วุฒิปวส./เทียบเท่า จำนวน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิปวส./เทียบเท่า จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

 

 

การรับสมัครสอบ
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

-เปิดเว็บไซรับสมัครของกรมส่งเสริมสหกรณ์ https://cpd.thaijobjob.com หัวข้อ”รับสมัครสอบแข่งขัน”
-กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
– พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหาก ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2 565 ทางเว็บไซรับสมัครของกรมส่งเสริมสหกรณ์ https://cpd.thaijobjob.com

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่>>> 

ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรียบเรียง 2benews.com

You may have missed

error: Alert: Content is protected !!